De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » Het Begin (Al-Faatihah)
Het Openings Hoofdstuk van de Heilige Koran
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1
  
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. 2
  
De Barmhartige, de Genadevolle. 3
  
Meester van de Dag des Oordeels. 4
  
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. 5
  
Leid ons op het rechte pad, 6
  
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden. 7