De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Wee iedere leugenaar en lasteraar! 1
  
Die rijkdommen verzamelt en deze telt, 2
  
Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden. 3
  
Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuur worden geworpen. 4
  
En wat weet gij er van wat het verterende Vuur betekent? 5
  
Het is het Vuur dat Allah heeft aan gewakkerd. 6
  
Dat boven de harten zal opstijgen. 7
  
Voorwaar het zal hen omsluiten 8
  
In uitgestrekte rijen van zuilen. 9