De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Bij de glorie van de dag. 1
  
En bij de nacht als het donker is. 2
  
Uw Heer heeft u niet verlaten, noch is Hij mishaagd over u. 3
  
Voorwaar, het komende uur zal beter zijn voor u dan het vorige. 4
  
En voorwaar uw Heer zal u geven, en gij zult tevreden zijn. 5
  
Vond Hij u niet als wees, en beschermde u? 6
  
En vond Hij u niet zoekende en leidde Hij u? 7
  
En vond Hij u niet in armoede en verrijkte u? 8
  
Daarom verdruk de wees niet, 9
  
En snauw de bedelaar niet af. 10
  
Maar maak de gunst van uw Heer bekend. 11