De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Bij de rossen die snel en snuivend ademen, 1
  
Die vonken uit de hoeven slaan, 2
  
En bij de dageraad plotseling een aan val doen. 3
  
Daarbij stof opwerpen 4
  
En zo door het midden der vijandelijke menigte zich een weg banen. 5
  
Voorwaar, de mens is ondankbaar jegens zijn Heer; 6
  
En waarlijk, hij is daar zelf getuige van. 7
  
En voorzeker, hij heeft een hevige begeerte naar rijkdommen. 8
  
Weet zo iemand dan niet, dat hetgeen in de graven is weder zal worden opgewekt? 9
  
En dat het innerlijk zal worden bekend gemaakt? 10
  
Dat hun Heer hen op die Dag volkomen kent? 11