De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran

U kunt woorden invoeren voor het zoeken

 

Hint: Begint u met enkelen worden ("leven", "mensen", "Jezus",...enz.)

 1. Het Begin (Al-Faatihah)
 2. De Koe (Al-Baqarah)
 3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan)
 4. De Vrouwen (An-Nisa)
 5. Het Tafel (Al-Maidah)
 6. Het Vee (Al-An'aam)
 7. De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf)
 8. De Oorlogsbuit (Al-An'faal)
 9. Berouw (At-Taubah)
 10. Jonas (Joenos)
 11. Hoed
 12. Jozef (Joesof)
 13. De Donder (Ar-Ra'd)
 14. Abraham (Ibrahiem)
 15. Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)
 16. De Bij (An-Nahl)
 17. De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël (Al-Israa, Banie Israa'iel)
 18. De Spelonk (Al-Kahf)
 19. Maria (Marjam)
 20. Taa Haa
 21. De Profeten (Al-Anbi'jaa)
 22. De Pilgrimstocht (Al-Hadj)
 23. De Gelovigen (Al-Mominoen)
 24. Het Licht (An-Noer)
 25. Het Criterion (Al-Forqaan)
 26. De Dichters (Asj-Sjoaraa)
 27. De Mieren (An-Naml)
 28. De Vertelling (Al-Qasas)
 29. De Spin (Al-Ankaboet)
 30. De Romeinen (Ar-Roem)
 31. De Wijzen (Loqmaan)
 32. De Aanbidding (As-Sadjdah)
 33. De Confreranten (Al-Ahzaab)
 34. De Stad van Saba (Saba)
 35. De Schepper (Faatir)
 36. Jaa Sien
 37. Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat)
 38. Saad
 39. De Groupen (Az-Zomar)
 40. De Gelovige (Al-Momin)
 41. Fussilat
 42. De Consultatie (Asj-Sjoera)
 43. Gouden Juwelen (Az-Zochrof)
 44. De Rook (Ad-Dochaan)
 45. Het Knielen (Al-Djaasi'jah)
 46. Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)
 47. Mohammed
 48. Overwinning (Al-Fat'h)
 49. De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)
 50. Qaaf
 51. De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat)
 52. De Berg (At-Toer)
 53. De Ster (An-Nadjm)
 54. De Maan (Al-Qamar)
 55. De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)
 56. De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)
 57. Het Ijzer (Al-Hadied)
 58. De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)
 59. De Bijeenkomst (Al-Hasjr)
 60. De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah)
 61. De Strijdplaats (As-Saff)
 62. De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah)
 63. De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)
 64. Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)
 65. De Scheiding (At-Talaaq)
 66. Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem)
 67. De Dominie (Al-Molk)
 68. De Pen (Al-Qalam)
 69. De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)
 70. De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj)
 71. Noach (Noeh)
 72. De Djinn (Al-Djinn)
 73. Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil)
 74. Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir)
 75. De Resurrectie (Al-Qi'jaamah)
 76. De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan)
 77. Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)
 78. Het Nieuws (An-Naba)
 79. An-Naziaat
 80. Hij Fronsde (Abasa)
 81. Het Opvouwen (At-Takwier)
 82. Het Klievende (Al-Infitaar)
 83. Daden in fraude (Al-Motaffifeen)
 84. De Splijting (Al-Insjiqaaq)
 85. De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej)
 86. De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)
 87. De Allehoogste (Al-Ala)
 88. Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah)
 89. De Dageraad (Al-Fadjr)
 90. De Stad (Al-Balad)
 91. De Zon (Asj-Sjams)
 92. De Nacht (Al-Lail)
 93. De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)
 94. De Expansie (Asj-Sjarh)
 95. De Vijg (At-Tien)
 96. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)
 97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
 98. Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)
 99. Het Geschudek (Az-Zalzalah)
 100. Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)
 101. De Dag van Oproering (Al-Qaariah)
 102. Opstapelen (At-Takaasor)
 103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
 104. De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)
 105. De Olifant (Al-Fiel)
 106. Qoraisj
 107. De Noden van Buren (Al-Maa'oen)
 108. Overvloed (Al-Kausar)
 109. De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)
 110. De Overwinning (An-Nasr)
 111. De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)
 112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)
 113. De Dauw (Al-Falaq)
 114. De Mensheid (An-Naas)