De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » Opstapelen (At-Takaasor)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam, 1
  
Totdat gij in uw graven nederdaalt. 2
  
Neen - gij zult weldra te weten komen, 3
  
Nogmaals neen! Gij zult weldra te weten komen. 4
  
Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit - 5
  
Zult gij zeker de hel zien. 6
  
Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien. 7
  
Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven. 8