De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Olifant (Al-Fiel)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde? 1
  
Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan? 2
  
Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer? 3
  
En wierpen deze geen klompen klei? 4
  
Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro? 5