De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Noden van Buren (Al-Maa'oen)
De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent? 1
  
Het is degene die de wees verstoot, 2
  
Hij wekt anderen niet op de armen te voeden. 3
  
En wee degenen die bidden, 4
  
En de gebeden achteloos opzeggen. 5
  
En zij, die er mee te koop lopen. 6
  
En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen. 7