De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Zeg: "O gij ongelovigen, 1
  
Ik bid niet aan, wat gij aanbidt, 2
  
Noch gij bidt aan, wat ik aanbid. 3
  
Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt, 4
  
Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid. 5
  
Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst." 6