De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Overwinning (An-Nasr)
Dit hoofdstuk werd gereveleerd tijdens of na de Afscheidspilgrimage, 632 A.D. Het is de laatste groep van de strofen, die in een stuk, aan de profeet, salla Allah u alihi wa sallam, gereveleerd zijn voor zijn dood
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Als de hulp van Allah en overwinning komt, 1
  
En gij de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot Allah's godsdienst, 2
  
Roem dan uw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij is Berouwaanvaardend. 3