De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Vijg (At-Tien)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Bij de vijg en de olijf, 1
  
Bij de berg Sinaï, 2
  
En bij deze stad van Vrede (Makka), 3
  
Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen, 4
  
Daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste, 5
  
Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning. 6
  
Wat is de oorzaak die u het Gericht doet loochenen? 7
  
Is Allah niet de Rechter aller rechters ? 8