De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. 1
  
Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? 2
  
De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. 3
  
Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) 4
  
"In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad. 5