De Heilige Koran
Home » De Heilige Koran » Het Geschudek (Az-Zalzalah)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
Wanneer de aarde hevig zal worden geschud, 1
  
En zij haar binnenste naar buiten zal keren, 2
  
En de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?" 3
  
Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen, 4
  
Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard. 5
  
Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden. 6
  
Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen. 7
  
En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen. 8